تماس با ما

فرم نظرات و انتقادات

اطلاعات شرکت صنایع مفتولی پاکسیم

آدرس​​​​​​​:ایران، قزوین، جاده قزوین همدان، شهرک صنعتی خرمدشت، بلوار اندیشه، خیابان اندیشه چهارم، صنایع مفتولی پاکسیم

تلفن: 02835330038
تلفن: 02835330039
تلفن مدیر عامل: 09127887891
تلفن بخش توری حصاری: 09121813156
فکس: 02835330075

ایمیل: paksim.company@gmail.com